O nas

Stwórz firmę inteligentną

18.03.2020

636

Inteligentne przedsiębiorstwa dbają o integrację.

Konsumenci ery cyfrowej oczekują personalizacji zakupów i obsługi we wszystkich momentach kontaktu z firmą, najlepiej z wykorzystaniem nowoczesnych form płatności lub usług subskrypcyjnych. Dotyczy to zarówno łańcucha dostaw jak i kontaktu z biurem obsługi klienta. Oferta firmy powinna być zindywidualizowana, a dostawa niemal natychmiastowa. Cały proces zakupu i późniejszego życia produktu lub usługi musi być więc coraz bardziej transparentny.

Firmy, które w skuteczny sposób chcą konkurować na rynku muszą nie tylko dostarczać wysokiej jakości produktów lub usług ale dbać również o to by zapewnić swoim pracownikom efektywne i wygodne środowisko pracy. Stawanie się inteligentnym przedsiębiorstwem polega więc również na zapewnieniu pracownikom prostego, intuicyjnego i zharmonizowanego doświadczenia pracy, tak aby poprzez uwolnienie ich od powtarzalnych zadań mogli poświęcić swój cenny czas na bardziej innowacyjne działania.

Integracja – słowo klucz

Integracja wszystkich procesów zachodzących w firmie, w formie jednego systemu informatycznego, dzięki któremu istnieje możliwość stałego zbierania i analizowania danych wynikających z doświadczeń organizacyjnych i operacyjnych staje się najważniejszym elementem, który pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki niej nakłada się doświadczenia klientów i pracowników organizacji, po to by zaproponować adekwatniejsze doświadczenia konsumenckie i coraz lepsze produkty. Integracja jest elementem działającym nie tylko wewnątrz organizacji. Pozwala ona również zapewnić porównywalne doświadczenia konsumentom. W ten sposób wszystkie procesy w firmie stanowią jednolitą, logiczną całość, a nie zbiór pojedynczych, rozproszonych i nieprzenikających się procesów.

SAP Busines One – jeden by wszystkim rządzić!

Oprogramowanie SAP Business One dzięki swojej uniwersalności i skalowalności jest dedykowane niemal wszystkim typom biznesu. Szereg rozwiązań modułowych pozwala na dokładne dopasowanie do specyfiki konkretnej branży. Dostępne są one niemal od ręki, oferując tradycyjny model obsługi lub działania z wykorzystaniem chmury. SAP Business One jest również otwarty na całkowitą integrację z innymi systemami dostępnymi na rynku. Decydując się na wprowadzenie oprogramowania klasy ERP warto więc od samego początku postawić na rozwiązanie, które jest nie tylko uniwersalne i kompatybilne z innymi aplikacjami ale również posiada największą bazę gotowych rozwiązań, dostępnych „prosto z pudełka”.

Ten najbardziej popularny na świecie system ERP opiera się na zdolności do obsługi najbardziej krytycznych na świecie procesów biznesowych zintegrowanych i opartych na jednym modelu danych. Jego przewagą i fundamentem jest wiedza gromadzona od dziesięcioleci wynikająca z szeregu rozwiązań dedykowanych oraz indywidualny wkład użytkowników tego oprogramowania.

Integracja w ramach oprogramowania SAP Business One oznacza:

Skuteczna integracja w ramach oprogramowania SAP wykracza daleko poza techniczną integrację aplikacji. Jest to holistyczna integracja zarówno technologii, jak i procesów biznesowych. Zapewnia znaczącą wartość dla Twojej firmy. Przyspiesza też szybkość wprowadzanych innowacji i zmniejsza złożoność operacji przeprowadzanych w ramach przedsiębiorstwa, które dzięki swej czytelności stają się efektywniejsze. Zintegrowany, inteligentny pakiet SAP wykorzystuje pełny potencjał integracji biznesowej i technicznej, zapewnia również opcje, które wykraczają poza integrację SAP-SAP, aby spełnić wszelkie wymagania biznesowe.

Usługi świadczone przez MAPsoft
w ramach integracji SAP Business One

PLANOWANIE

 • Analiza stanu zastanego;
 • Analiza możliwości wprowadzenia oprogramowania SAP Business One;
 • Zbadanie architektury systemów informatycznych;
 • Oszacowanie zaangażowania klienta;
 • Propozycja rozwiązań;
 • Zaplanowanie wdrożenia.

WDROŻENIE

 • Instalacja;
 • Kalibracja;
 • Konfiguracja;
 • Oddanie systemu do użytku dla klienta.

UŻYTKOWANIE

 • Usługi edukacyjne – szkolenia z obsługi;
 • Obsługa serwisowa;
 • Proponowanie nowych rozwiązań informatycznych.

źródło: materiały SAP

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.