O nas

JPK_V7 – wyzwanie dla oprogramowania w firmie

22.05.2020

662

Od 1 lipca 2020 r zacznie obowiązywać nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7

To już ostatnia chwila, by zastanowić się czy system oprogramowania w Państwa firmie został należycie dostosowany do poprawnego zbierania informacji z programów handlowych i finansowo-księgowych na potrzeby deklaracji JPK_V7? Jest to istotne, ponieważ każda firma wystawiająca duże ilości faktur (od kilku miesięczne wzwyż) musi posiadać mechanizm informatyczny pozwalający uniknąć błędów i wydatnie skrócić czas wystawienia faktury.

Celem wprowadzenia pliku JPK_V7 jest wyeliminowanie konieczności wypełniania i wysyłki zarówno pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Zamiast kilku źródeł informacji, fiskus otrzyma jeden plik z połączonymi danymi – JPK_V7 czyli wiążącą deklarację podatkową o skutkach prawnych i fiskalnych dla składającego ją przedsiębiorcy.

Już 1 lipca 2020 r zacznie obowiązywać nowa deklaracja podatkowa – JPK_V7.

Jeśli system oprogramowania w Państwa firmie nie został należycie dostosowany do poprawnego zbierania informacji z programów handlowych i finansowo-księgowych na potrzeby deklaracji JPK_V7 należy niezwłocznie wprowadzić odpowiednie rozwiązania informatyczne, które pozwolą uniknąć błędów w deklaracji a przede wszystkim skrócą czas wystawienia faktur i obsługi transakcji.

Co należy zmienić w stosowanym oprogramowaniu?

Elementów programów, które wymagają dostosowania jest kilka, ważne aby zadbać o stworzenie mechanizmu:

– selekcji towarów i usług wymagających zgłoszenia,

– umożliwienia wykrycia procedur VAT wymagających raportowania,

– wyboru dokumentów wymagających oznaczenia transakcji sprzedaży,

– odpowiedniego rozpoznawania faktur zawierających towary i usługi wrażliwe,

– poprawnego przygotowania deklaracji JPK_V7 wraz z jej późniejszą weryfikacją oraz szybką korektą ewentualnych błędów,

– wskazania transakcji sprzedaży objętych obowiązkiem Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Wprowadzono kilkanaście grup towarów, które muszą być obowiązkowo oznaczone. Należą do niech, m.in:

Zmiany zaszły również w prowadzeniu ewidencji sprzedaży usług.

Oznaczenia na dokumentach sprzedaży będą wymagać m.in. usługi:


Dodatkowo ustawodawca wprowadził konieczność oznaczenia dowodów sprzedaży i ewidencji zakupu (oznaczenia dowodów nabycia)

Ręczne wprowadzanie tych danych i ich kontrola staną się więc od 1 lipca 2020 kosztowne.  Wiąże się to przede wszystkim z ogromnym nakładem pracy dla osób zajmujących się wystawianiem faktur. Brak automatyzacji tego procesu zwiększa również ryzyko popełnienia kosztownych błędów. Każda nieścisłość wskazana przez Urząd Skarbowy (np. źle użyty numer faktury lub przypisanie transakcji do odpowiedniej kategorii), która nie zostanie poprawiona w terminie 14 dni, wiąże się z automatycznie naliczaną karą w wysokości 500 zł. Komfort całości operacji tworzenia plików JPK_V7 zapewni jedynie zautomatyzowanie tego procesu i zastosowanie oprogramowania, które w znaczący sposób zwiększa poprawność wykonywanych operacji.

JPK_VAT –  pamiętaj by zadbać o oprogramowanie

Firmy muszą zadbać o wysokiej jakości połączenia między poszczególnymi modułami stosowanego oprogramowania. Dane muszą sprawnie przenosić się pomiędzy informatycznymi systemami sprzedaży i programami generującymi deklaracje JPK_V7. Ze względu na wymaganą wysoką jakość danych i krótki czas na naprawę błędów, ręczne przenoszenie danych lub ich sprawdzanie to dodatkowa praca dla księgowości a co za tym idzie dodatkowe koszty i wspomniane wcześniej ryzyko popełniania błędów.

Dokonywanie Samodzielnych zmian w systemach informatycznych oznacza dla firm konieczność pamiętania o:

– Rzetelności i spójności danych zbieranych przez systemy informatyczne;

– Stworzeniu cyfrowych zapisów wszystkich transakcji;

– Automatyzacji procesu generowania deklaracji JPK_V7;

– Odpowiednimi rozpoznaniu towarów, usług i procedur specjalnych, które wymagają odpowiedniej klasyfikacji;

– Poprawnym przygotowaniu do wysyłki nowej deklaracji JPK_V7 tak aby zostały w niej  uwzględnione wszystkie zmiany wprowadzone w wersji ewidencyjnej i deklaracyjnej tego pliku;

– W razie wystąpienia błędów w składanej deklaracji, szybkiej korekty nieścisłości, jakie wraz z przygotowaniem opisów wyjaśniających.

Prowadzących działalność gospodarczą muszą więc:

  1. Wymienić lub dokonać aktualizacji dotychczasowego oprogramowania na to, które będzie wspierać nowy mechanizm ewidencjonowania i rozliczeń – zobacz ofertę SAP Business One;
  2. W sytuacji gdy w firmie stosowane są indywidualne rozwiązania informatyczne, lub dedykowane programy branżowe zaistnieje konieczność rozbudowy mechanizmów wymiany danych między programami obsługi sprzedaży i rozliczeń podatkowych. W przypadku wystąpienia takich problemów mogą Państwo skorzystać z oferty integracji oprogramowania MAPsoft.

 W przypadku chęci skorzystania z usług MAPsoft w dziedzinie przygotowania oprogramowania do JPK_V7 zachęcamy do szybkiego rozpoczęcia pracy wdrożeniowych aby zapewnić Państwu komfort kompleksowego wdrożenia rozwiązań wspierających wysyłkę deklaracji JPK_V7. Zapraszamy do kontaktu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.